§ 3. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  3.
Prezes Urzędu Nadzoru zapewnia właściwe przygotowanie kontroli oraz należyte, bezstronne i terminowe jej przeprowadzenie.