§ 10. - Przeprowadzanie kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.121.1316

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2001 r.
§  10.
1.
Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie Urzędu Nadzoru, ze względu na szybkość i skuteczność przeprowadzenia kontroli.
2.
Prezes Urzędu Nadzoru informuje pisemnie kierownika podmiotu kontrolowanego o rozpoczęciu kontroli, o której mowa w ust. 1, natychmiast po wydaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.