Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
Art.  277.  [Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia]
1.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.
2.  W klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, do czasu zakończenia kształcenia, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.