Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.
Art.  275.  [Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego]
1.  Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.
2.  W dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.