Art. 275. - [Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  275.  [Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego]
1. 
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo oświatowe stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.
2. 
W dotychczasowym trzyletnim liceum ogólnokształcącym, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15.