Art. 63. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.57.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  LXIII.

W razie wątpliwości, czy mają być stosowane przepisy dotychczasowe, czy przepisy prawa o księgach wieczystych, stosuje się przepisy prawa w księgach wieczystych.

.................................................