Art. 50. - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.57.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1965 r.
Art.  L.

Jeżeli prawo lub roszczenie osobiste zostało ujawnione w księdze hipotecznej (gruntowej, wieczystej) przed wejściem w życie prawa rzeczowego, skutki takiego ujawnienia podlegają nadal przepisom dotychczasowym.

.................................................