§ 8. - Przepisy przejściowe i uzgadniające, związane z rozciągnięciem przepisów celnych na ziemie odzyskane w październiku i listopadzie 1938 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.99.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1939 r.
§  8.
Towary zwolnione od należności celnych w myśl § 1 wolne są również od ograniczeń przywozowych wprowadzonych na podstawie art. 30 ust. 6 prawa celnego.