Art. 3. - Przepisy prawne, obowiązujace na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1921.89.657 - OpenLEX

Art. 3. - Przepisy prawne, obowiązujace na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów.