Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.657

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

USTAWA
z dnia 26 października 1921 r.
w przedmiocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  1.

Ustawy i rozporządzenia, które obowiązywały na obszarze Spiszą i Orawy w dniu przyłączenia tego obszaru do Rzeczypospolitej Polskiej, pozostają nadal w mocy, o ile skutkiem zmienionych stosunków prawnopaństwowych, lub na mocy późniejszych polskich ustaw i rozporządzeń, nie przestały obowiązywać.

Art.  2.

Upoważnia się Radę Ministrów do wydawania rozporządzeń, znoszących lub zmieniających oznaczone w art. 1 ustawy i rozporządzenia, oraz wprowadzających na tych ziemiach ustawy, obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.