§ 3. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.723

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2021 r.
§  3. 
Zabrania się ponadto:
1)
osobom nieuprawnionym:
a)
przejazdu pociągiem towarowym lub innym pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podróżnych,
b)
wchodzenia do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów,
c)
dokonywania zmiany oznaczenia pojazdu kolejowego oraz oznaczenia pomieszczeń w pojeździe kolejowym;
2)
wchodzenia bez zgody przewoźnika kolejowego do pojazdów kolejowych niedostępnych dla podróżnych, w szczególności do pociągów nadzwyczajnych, wagonów służbowych oraz do pojazdów kolejowych na torach postojowych;
3)
nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pojazdu kolejowego, w szczególności przy użyciu hamulca awaryjnego;
4)
wsiadania do pojazdu kolejowego i wysiadania z pojazdu kolejowego po sygnale odjazdu podanym przez kierownika pociągu lub konduktora, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
5)
zajmowania miejsc w pojeździe kolejowym przed jego podstawieniem na tor przy peronie odjazdowym;
6)
wyrzucania przedmiotów z pojazdu kolejowego na zewnątrz;
7)
umieszczania na miejscach przeznaczonych do siedzenia, leżenia lub spania w pojeździe kolejowym nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
8)
podczas jazdy pojazdem kolejowym:
a)
wychylania się z okien,
b)
otwierania drzwi zewnętrznych,
c)
zatrzymywania się na pomostach między pojazdami kolejowymi,
d)
przechodzenia z jednego pojazdu kolejowego do drugiego, w przypadku gdy nie są one połączone ze sobą przejściami ochronnymi,
e)
przebywania na stopniach pojazdu kolejowego;
9)
korzystania z toalet w pojeździe kolejowym, w przypadku gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie, w szczególności podczas postoju na stacjach i przystankach;
10)
podróżnym pozostawania w pojeździe kolejowym po przybyciu do stacji końcowej;
11)
przebywania na dachu, zderzakach, platformach lub innych elementach konstrukcyjnych pojazdu kolejowego nieprzeznaczonych do przewozu osób.