§ 5. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. - Dz.U.2015.50 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.50 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2018 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.