§ 1. - Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1909

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 39 - Transport i częścią 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa.