§ 3. - Przekształcenie instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.387

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.