§ 1. - Przekazanie wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami Izb Skarbowych, uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie budżetów gminnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.784

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1927 r.
§  1.
Przekazuje się wojewodom, działającym w porozumieniu z prezesami izb skarbowych, uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych, działającego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, do rozstrzygania odwołań gmin od decyzyj wydziałów powiatowych w sprawie zatwierdzenia ich budżetów.