§ 3. - Przekazanie wojewodom decyzyj w sprawach zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.502

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.