§ 4. - Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z... - Dz.U.2020.828 - OpenLEX

§ 4. - Przekazanie spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi wyznaczonemu w związku z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.828

Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 2020 r.
§  4. 
Wykaz dyrektorów Regionu Sieci operatora wyznaczonego wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej operatora wyznaczonego.