§ 1. - Przejście na walutę polską spółek akcyjnych oraz komandytowych na akcję na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1147

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  1.
Spółki akcyjne oraz komandytowe na akcje, posiadające siedzibą na górnośląskiej części Województwa Śląskiego, których akcje opiewały w dniu 1 listopada 1923 r. na marki niemieckie, obowiązane są oznaczyć wysokość kapitału zakładowego i wysokość kwoty, na jaką akcje opiewają w markach polskich najpóźniej do dnia 1 lutego 1924 r.