§ 6. - Przejęcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wierzytelności Śląskich Zakładów Kredytowych, które na mocy umowy polsko-czeskosłowackiej w sprawach prawnych i finansowych przeszły na rzecz Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej względnie instytucji w tym celu przez Rząd Polski wyznaczonej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.87.779

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1927 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.