§ 4. - Przedterminowe wybory wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.176.1714

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2003 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.