§ 1. - Przedterminowe wybory wójta Gminy Granowo w województwie wielkopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.176.1714

Akt utracił moc
Wersja od: 10 października 2003 r.
§  1. 
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo.