Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.793

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 21 grudnia 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia ulgi celnej dla masła i sera.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. Termin "do dn. 1 stycznia 1922", przewidziany w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1921 r. w przedmiocie ulgi celnej dla masła i sera (Dz. U. R. P. № 101 poz. 730) przesuwa się do dnia 31 stycznia 1922 r. włącznie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 roku.