Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.72.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie przedłużenia terminu wyjaśnienia i zdecydowania, które z wywłaszczeń, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych, mają być utrzymane w mocy.

Zgodnie z art. 33 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dzien. Praw № 14 z 1919 r. poz. 162) Rada Ministrów uchwala przepisany tym dekretem termin wyjaśnienia i zdecydowania przez właściwe Ministerstwa, które z wywłaszczeń nieruchomości i ograniczeń praw własności, dokonane przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych, winny być utrzymane w mocy, przedłużyć na pół roku, t. j. do 7 lutego 1920 roku.
Warszawa, dnia 26 sierpnia 1919 r.