Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.133

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1921 r.

MINISTRA
KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 25 lutego 1921 r.
w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowe; między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dzień. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Ograniczenie odpowiedzialności kolei w myśl ustępu II, 10) rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej miedzy stacjami kolei polskich i czeskosłowackich (Dz. Ust. R. P. z 1919 r. № 83, poz. 455), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 20 stycznia 1921 r. do końca stycznia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 10, poz. 61) przedłuża się do końca marca 1921 roku.