Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.52.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego.

Na zasadzie dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. (Dz. Praw № 21 z dnia 28 grudnia 1918 r. poz. 72) Rada Ministrów postanawia co następuje:
W okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie wyłączając zapoznania dłużników wekslowych przed upływem 5-cio letniego terminu, wskazanego w art. 189 Kod. Handl., które nie upłynęły dnia 31 lipca 1914 r. i zostały przedłużone na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1919 r. (Dz. Ustaw № 98, poz. 523) do dnia 1 lipca 1920 r., przedłużone zostają nadal do dnia 1 stycznia 1921 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 1920 r.