Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1918 r.

DEKRET
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego.

W okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, o ile nie upłynęły dnia 31 - go lipca 1914 roku, przedłużone zostają do 1 - go lipca 1919 r. Rada Ministrów w miarę potrzeby władną będzie przedłużać powyższe terminy na dalsze okresy czasu.
Dan w Warszawie, dnia 24 grudnia 1918 r.