Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.52.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego.

Na zasadzie dekretu z dnia 28 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 21 z dnia 28 grudnia 1918 r. poz. 71) Rada Ministrów postanawia co następuje:
Terminy do zapozwania indosantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłożone względem weksli, wystawionych przed dniem 1-ym listopada 1915 r., na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1919 r. (Dz. Ustaw № 98, poz. 522) do dnia 1 lipca 1920 r., przedłuża się do dnia 1 stycznia 1921 r.