Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.20.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1918 r.

DEKRET
o przedłużeniu niektórych terminów prekluzyjnych przy wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

Na wniosek Rady Ministrów stanowią:
Terminy, przewidziane w art. 43, 47, 51 i 54 Ordynacji Wyborczej, przedłuża się o 10 dni.

Polecam Generalnemu Komisarzowi Wyborczemu wydanie instrukcji specjalnej, wyjaśniającej komisarzom wyborczym i wyborcom powyższe zmiany w Ordynacji Wyborczej.

Dan w Warszawie, dnia 19 grudnia 1918 r.