§ 2. - Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.96.733

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1931 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 października 1931 r.