Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.96.733

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 21 października 1931 r.
o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie).

Na podstawie art. 7 pkt. b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Moc obowiązująca rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 7 lipca 1931 r. o ulgach celnych na klipfisze suszone i makrele świeże (w lodzie) (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 525) przedłuża się do dnia 30 kwietnia 1932 r. włącznie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 października 1931 r.