Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.36.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE.
z dnia 30 kwietnia 1920 r.

Na podstawie art. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 lipca 1919 r., w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. Nr 61, poz. 364) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r. (Dz. Ustaw 1920 r. Nr 35, poz. 208) niniejszem w miejscowościach; 1) m. st. Warszawie, 2) m. Łodzi i powiatach ze znajdującemi się w obrębia miastami: 1) Lubelskim, 2) Będzińskim, 3) Błońskim, 4) Opatowskim, 5) Radomskim, przedłużam na okres 3 miesięcy od dnia 2 maja do dnia 2 sierpnia 1920 roku moc obowiązującą wszystkich działających w poprzednim okresie rozporządzeń moich, wydanych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego na podstawie powyższej ustawy z dnia 25 lipca 1919 r.
Warszawa, dnia 30 kwietnia 1920 r.