Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1921 r.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wydaje się na okres czasu od 15 października 1921 r. do 15 stycznia 1922 r.