Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1921 r.
§  1. Zezwala się na przedłużenie czasu pracy w cukrowniach w czasie trwania kampanji roku 1921/1922 ponad 8 godzin, najwyżej jednak do 12 godzin na dobą, w każdym dniu tygodnia, nie wyłączając niedzieli, dla tych pracowników, których nieprzerwana praca jest niezbędna ze względu na produkcję cukru-o ile ze względów technicznych nie może być utworzona trzecia zmiana pracowników tej kategorji.