[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1)
zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2)
warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane.