§ 4. - Prowadzenie rejestru polskich statków handlowych morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1940.8.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1942 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.