§ 9. - Prowadzenie rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.53.528

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2004 r.
§  9.
Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości komitetu wyborczego opisuje pełnomocnik finansowy.