Ustrój wspólności dorobku. - Rozdział 4 - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Rozdział 4 - Ustrój wspólności dorobku. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.

Rozdział  IV.

Ustrój wspólności dorobku.

Przy wspólności dorobku każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty; majątek dorobkowy należy wspólnie do obojga małżonków.

Przepisy ustroju ogólnej wspólności majątkowej stosuje się odpowiednio do ustroju wspólności dorobku z tym jednak wyjątkiem, że w braku odmiennych zastrzeżeń skład majątku dorobkowego oraz majątku osobistego ustala się według przepisów ustroju ustawowego.