[Obowiązek udostępnienia wzorów i informacji] - Art. 63. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 63. - [Obowiązek udostępnienia wzorów i informacji] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  63.  [Obowiązek udostępnienia wzorów i informacji]

Podmiot odpowiedzialny obowiązany jest na żądanie organów Inspekcji Farmaceutycznej udostępnić:

1)
wzór każdej reklamy skierowanej do publicznej wiadomości, wraz z informacją o sposobie i dacie jej rozpowszechnienia;
2)
informację o każdej reklamie skierowanej do osób upoważnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących zaopatrzenie w produkty lecznicze.