[Prawo do wycofania się z badania. Informacja o przysługujących uczestnikowi prawach] - Art. 37d. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37d. - [Prawo do wycofania się z badania. Informacja o przysługujących uczestnikowi prawach] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37d.  [Prawo do wycofania się z badania. Informacja o przysługujących uczestnikowi prawach]
1. 
Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego.
2. 
Uczestnika badania klinicznego, podmiot wskazany w wymaganiach Dobrej Praktyki Klinicznej, informuje o możliwości uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przysługujących mu praw.