[Wyłączenie tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych] - Art. 23g. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 23g. - [Wyłączenie tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  23g.  [Wyłączenie tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych]

Przepisów art. 23c-23f nie stosuje się do produktów leczniczych, o których mowa w art. 20a.