Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  8.
1. Źródła dochodów budżetu centralnego określają ustawy.
2. Wpływy z zaciąganych przez Państwo pożyczek oraz ich spłata i oprocentowanie są objęte budżetem.