Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  6.
1. Wszelkie dochody i wydatki państwowe powinny być objęte budżetem.
2. Wyjątki od zasady ustalonej w ust. 1 określają przepisy niniejszej ustawy.
3. Nie stanowią dochodów ani wydatków budżetowych sumy depozytowe ani inne sumy obce, które określa Minister Finansów.