Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  44.

Przy opracowywaniu i wykonywaniu budżetu należy przestrzegać zasad dyscypliny budżetowej, a w szczególności:

1) przepisów prawnych w zakresie budżetu i finansów,
2) ustalonych etatów, stawek i funduszu płac.