Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  14.
1. Organizacje społeczne mogą korzystać z dotacji budżetowych.
2. Rada Ministrów w trybie rozporządzenia określi zasady udzielania dotacji dla organizacji wymienionych w ust. 1 oraz zasady kontroli wykorzystywania tych dotacji.