[Sposoby uzyskania dostępu do konta w portalu e-Budownictwo] - Art. 79f. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 79f. - [Sposoby uzyskania dostępu do konta w portalu e-Budownictwo] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  79f.  [Sposoby uzyskania dostępu do konta w portalu e-Budownictwo]

Dostęp do konta w portalu e-Budownictwo następuje przez:

1)
podanie identyfikatora użytkownika i hasła albo
2)
uwierzytelnienie.