Art. 50. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.72.359 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.
Art.  50. 5

(skreślony).

5 Art. 50 skreślony przez art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r.