§ 1. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu... - Dz.U.2002.226.1888 - OpenLEX

§ 1. - Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.226.1888

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2002 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wzory wniosków stosowane w postępowaniu o udzielenie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny, w ramach nieautomatycznej rejestracji obrotu ustanowionej w postępowaniu ochronnym;
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;
3)
wzory pozwoleń;
4)
sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleń;
5)
wzór i tryb składania sprawozdania z wykorzystania pozwolenia, jeżeli taki obowiązek został ustanowiony stosownie do art. 281 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.