§ 2. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  2.
1.
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
W zakresie towarów rolno-spożywczych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, zwanej dalej "ustawą", wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleń cząstkowych na przywóz lub wywóz towarów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.