§ 1. - Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielane w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.101.1042

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wzory wniosków stosowane w postępowaniu o udzielenie pozwoleń na przywóz towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywóz towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
wykaz dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku;
3)
sposób udzielenia i wykorzystania pozwoleń;
4)
wzory pozwoleń;
5)
sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleń.