§ 3. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazanie Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej... - Dz.U.1969.18.140 - OpenLEX

§ 3. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazanie Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.140

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  3.
Traci moc § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1956 r. w sprawie utworzenia Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Toruniu, Chrzanowie, Rybniku, Gliwicach i Głogowie (Dz. U. Nr 32, poz. 150) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Pszczynie.