§ 1. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazanie Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej... - Dz.U.1969.18.140 - OpenLEX

§ 1. - Powierzenie niektórym sądom powiatowym rozpoznawania spraw o rozwód oraz przekazanie Sądowi Powiatowemu w Bielsku-Białej rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Pszczynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.18.140

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  1. 1
(uchylony).
1 § 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalenia sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz.U.73.13.95) z dniem 1 lipca 1973 r.